Паисий Хилендарски

Вижте

проф. дин Вера Бонева - преподавател в
Университет по библиотекознание и информционни технологии - София