Паисий Хилендарски

Авторско право

1. Основни положения:

1.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са предмет на авторското право. Те са собственост на „Ню Ейдж Студио” ООД, което притежава изключителното право за ползването им. 

1.2. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (марки, знаци, емблеми), графики и др. от уеб сайта, при условие, че не премахват придружаващите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки и др. 

1.3. При отпечатване или друго ползване на съдържание от този уеб сайт, потребителите са длъжни да цитират източника на информацията, а именно уеб сайта на „Ню Ейдж Студио” ООД.

1.4. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото съдържание на този уеб сайт и да го използват за каквато и да било публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на „Ню Ейдж Студио” ООД.

1.5. Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други фирми, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

2. Общи условия за ползване на материали с авторско право:

Съдържанието на този сайт може да се използва, копира и разпространява само 
при следните условия:
2.1 Авторското право е гарантирано и името на собственика е упоменато;
2.2 Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
2.3 Съдържанието на сайта (текст, документи, графики и изображения) не се променя по никакъв начин и не се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.

3. Заключителни положения:

3.1. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието представлява нарушение на авторски права или други законови разпоредби. 
3.2. Използването на каквото и да е съдържание от сайта, освен по начини, които не противоречат на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика „Ню Ейдж Студио” ООД, е изрично забранено.
3.3. Достъпът до този сайт, както и до която и да било част от съдържанието му, не може да се тълкува като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, без предварителното писмено разрешение на собственика – „Ню Ейдж Студио” ООД.